SPILTAN INVESTS SUBSTANSVÄRDE PER 2023-10-31

Regulatoriskt
Bild Okt 23

Substansvärdet i Spiltan Invest beräknades till 280,17 kronor per aktie (-13,37 kronor).

Avkastningen på substansvärdet under oktober uppgick till -4,53 procent. Under samma period avkastade SIX RX, som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, -3,54 procent. Förändringen i substansvärdet sedan senaste beräkningen beror framför allt på kursutvecklingen i Paradox Interactive.
 
För perioden januari–oktober 2023 uppgick den totala avkastningen på substansvärdet till 3,63 procent. Under samma period avkastade SIX RX 0,94 procent.
 
Spiltan Invest fokuserar på sektorerna tech, finans, fastigheter och industri. Mer information om substansvärdets fördelning och vilka bolag som ingår i portföljen finns i den bifogade substansrapporten.
 
Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Senaste stängningskurs för Spiltanaktien var 198,80 kr per den 31 oktober 2023.