SPILTAN INVESTS SUBSTANSVÄRDE PER 2023-11-30

Regulatoriskt
Bild Nov 23

Substansvärdet för Spiltan Invest beräknades till 279,70 kronor per aktie (-0,47 kronor).

Avkastningen på substansvärdet under november uppgick till -0,15 procent. Under samma period avkastade SIX RX, som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, +9,16 procent. Ett i princip oförändrat värde under månaden är ett resultat av små nettoförändringar i portföljen, där fastighetssektorn sticker ut positivt.
 
För perioden januari–november 2023 uppgick den totala avkastningen på substansvärdet till 3,38 procent. Under samma period avkastade SIX RX 10,19 procent.
 
Spiltan Invest fokuserar på sektorerna tech, finans, fastigheter och industri. Mer information om substansvärdets fördelning och vilka bolag som ingår i investmentbolagets portfölj finns i den bifogade substansrapporten.
 
Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Senaste stängningskurs för Spiltanaktien var 222,00 kr per den 30 november 2023.