SPILTAN INVESTS SUBSTANSVÄRDE PER 2024-01-31

Regulatoriskt
Bild Januari

Substansvärdet i Spiltan Invest beräknades till 282,43 kronor per aktie (-11,98 kronor).

Avkastningen på substansvärdet under januari uppgick till -4,10 procent. Under samma period avkastade SIX RX, som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, -1,76 procent.
 
Nedgången förklaras till största del av en värdeförändring i Paradox. Det onoterade portföljbolaget Qvalia har fått en ny värdering efter att bolaget i januari tog in 42 miljoner kronor i kapital från Spiltan Invest och den nya ägaren Stella Capital.
  
Spiltan Invest fokuserar på sektorerna tech, finans, fastigheter och industri. Mer information om substansvärdets fördelning och vilka bolag som ingår i investmentbolagets portfölj finns i den bifogade substansrapporten.
 
Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Senaste stängningskurs för Spiltanaktien var 205,00 kr per den 31 januari 2024.