SPILTAN INVESTS SUBSTANSVÄRDE PER 2024-02-29

Regulatoriskt
Bild Februari

Substansvärdet i Spiltan Invest beräknades till 276,63 kronor per aktie (-5,8 kronor).

Avkastningen på substansvärdet under februari uppgick till -2,03 procent. Under samma period avkastade SIX RX, som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, +3,83 procent.
 
Förändringen i substansvärdet sedan senaste beräkningen beror framför allt på kursutvecklingen i Paradox Interactive. Flera av finansbolagen i portföljen har utvecklats positivt i februari, exempelvis Berkshire Hathaway som publicerade en stark rapport.
  
Spiltan Invest fokuserar på sektorerna tech, finans, fastigheter och industri. Mer information om substansvärdets fördelning och vilka bolag som ingår i investmentbolagets portfölj finns i den bifogade substansrapporten.
 
Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Senaste stängningskurs för Spiltanaktien var 211,00 kr per den 29 februari 2024.