SPILTAN INVESTS SUBSTANSVÄRDE PER 2024-04-30

Regulatoriskt
Bild April

Substansvärdet i Spiltan Invest beräknades till 273,39 kronor per aktie (-10,3 kronor).

Avkastningen på substansvärdet under april uppgick till -3,55 procent. Under samma period avkastade SIX RX, som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, +0,26 procent.
 
Förändringen i substansvärdet sedan senaste beräkningen beror framför allt på kursutvecklingen i Paradox Interactive.
  
Spiltan Invest fokuserar på sektorerna tech, finans, fastigheter och industri. Mer information om substansvärdets fördelning och vilka bolag som ingår i investmentbolagets portfölj finns i den bifogade substansrapporten.
 
Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Senaste stängningskurs för Spiltanaktien var 201,50 kr per den 30 april 2024.

ÅRSSTÄMMA
I år äger Spiltans årsstämma rum den 18 maj på Cirkus i Stockholm. I vanlig ordning kommer det att bli en fullspäckad dag med seminarier, frågestund, lunch och formell stämma. Samt, givetvis, någon överraskning här och där. Läs mer på www.spiltan.se. Vi ser fram emot att välkomna både nya och gamla aktieägare!