SPILTAN INVESTS SUBSTANSVÄRDE PER 2024-05-31

Regulatoriskt
Bild Maj

Substansvärdet i Spiltan Invest beräknades till 262,06 kronor per aktie (-11,33 kronor).

Avkastningen på substansvärdet under maj uppgick till -3,71 procent. Under samma period avkastade SIX RX, som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, +3,84 procent.
 
Förändringen i substansvärdet sedan senaste beräkningen beror framför allt på kursutvecklingen i Paradox Interactive.
 
Under maj ökade Solid Försäkring med 20 %. I maj ökade också Spiltan Invest sitt innehav i Bonäsudden Holding från 29,4 % till 56,5 %. Förvärvet innebär att Spiltan Invest är skyldig att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Bonäsudden. Spiltan Invest har inte för avsikt att förvärva samtliga aktier i bolaget, men avser att fullfölja sin budplikt.
  
Spiltan Invest fokuserar på sektorerna tech, finans, fastigheter och industri. Mer information om substansvärdets fördelning och vilka bolag som ingår i investmentbolagets portfölj finns i den bifogade substansrapporten.
 
Spiltanaktien är noterad på NGM Main Regulated. Stängningskurs för Spiltanaktien per 31 maj 2024 var 210,50.