SPILTANS PORTFÖLJBOLAG PEPSEC GÅR SAMMAN MED RENEWABLE VENTURES NORDIC

Regulatoriskt

Spiltans portföljbolag PepSec har avyttrat alla sina väsentliga tillgångar, i form av dotterbolaget Pep Securities, med dess kassa, optionsportfölj och noterade och onoterade aktier. Köpare är Renewable Ventures Nordic (RVN), som är noterat på Spotlight Stock Market. Betalning skedde med aktier som, genom likvidation, kommer att delas ut till PepSecs ägare.

– Det här innebär att PepSecs cirka 1200 aktieägare så småningom kommer få en likvid tillgång i form av aktier i RVN. Det är bra för aktieägarna. Likaså är det bra att det nu finns en ledning som aktivt kan förvalta och förmera tillgångarna. På Spiltan ser vi fram emot att följa RVN:s fortsatta arbete, säger Göran Pallmar, vice vd på Spiltan Invest.

När PepSec är likviderat och aktierna utdelade till bolagets aktieägare kommer Spiltan att vara den största ägaren av RVN.

För mer information, vänligen kontakta: 
Göran Pallmar, vice vd Spiltan Invest, 070-889 81 12, goran@spiltan.se
 
Om PepSec
I samband med att crowdfundingaktören Pepins 2021 gick samman med FundedByMe delades en portfölj med teckningsoptioner, noterade aktier och pengar ut till Pepins aktieägare. Utdelningen skedde i form av bolaget PepSec och dess dotterbolag Pep Securities.