SPILTANS PORTFÖLJBOLAG QVALIA TAR IN 42 MILJONER KRONOR I KAPITAL

Pressmeddelanden
Bild Qvalia

Det Stockholmsbaserade fintechföretaget Qvalia får en investering på 42 miljoner kronor från Stella Capital och Spiltan Invest, som varit aktiva ägare av bolaget sedan 2011. Kapitalet ska stötta tillväxten av företagets plattform för affärsmeddelanden och transaktionshantering.

Spiltans portföljbolag Qvalia har tagit in en investering på 42 miljoner kronor från Spiltan Invest och från Stella Capital, som blir ny ägare. Kapitalet kommer tillåta ytterligare marknadsexpansion och utveckling av företagets plattform, som gör det möjligt för användare att utbyta elektroniska affärsmeddelanden, som e-fakturor och e-ordrar; automatisera ekonomiprocesser och analysera försäljnings- och inköpsdata.

– Marknaden för affärsmeddeladen har momentum, inte minst med anledning av det framväxande öppna Peppol-nätverket, och Qvalia är perfekt positionerat för att bli en global ledare med sin teknik och grundardrivna kultur. Deras lösning är unik och gör B2B-transaktioner både smartare och mer tillgängliga, säger Alf Thiel Metelius, partner på Stella Capital.

Den publika lanseringen av företagets plattform skedde 2021 och sedan dess har användandet av den vuxit kraftigt. I dagsläget finns företagsanvändare i 30 länder.

– Qvalias vision om hur inköps- och försäljningstransaktioner kommer att hanteras av företag realiseras i en allt snabbare takt och företagets utveckling har imponerat. Som långsiktig partner är det glädjande att hälsa Stella Capital välkomna på resan, säger Håkan Sjunnesson, Investment Manager på Spiltan Invest och ordförande i Qvalia.

– Vi är glada över att välkomna Stella Capital som nya aktieägare och uppskattar det långsiktiga stödet från Spiltan Invest. Investeringen ger flexibilitet och gör det möjligt för oss att fortsätta genomföra vår plan, säger Henri Taipale, grundare och vd för Qvalia.

Qvalias starka bakgrund inom transaktionsanalys och recovery audit har resulterat i en position som nordisk marknadsledare. En försäljning av konsultverksamheten 2021 gjorde det möjligt för Qvalia att renodla verksamheten till ett företag specialiserat på molnbaserade mjukvarutjänster (SaaS).
 
För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Sjunnesson, Investment Manager Spiltan Invest, hakan.sjunnesson@spiltan.se, 070-922 66 55
Per Holmlund, marknadschef Qvalia, per.holmlund@qvalia.com, 073-156 03 12
 
Om Qvalia
Qvalia är en plattform för att hantera, automatisera och visualisera affärstransaktioner för företag och organisationer. Kunderna förbättrar försäljnings- och inköpsprocesser med lösningar inom bland annat automatiserad hantering av affärsmeddelanden, B2B e-handelslösningar och realtidsanalys. Företaget är en certifierad Peppol-accesspunkt, certifierad enligt IS0 27001, och ramavtalsleverantör till Kammarkollegiet och Statens inköpscentral. Qvalias kontor finns i Stockholm. qvalia.se