Valberedningens förslag till styrelse i Spiltan Invest. Jan Wäreby föreslås till ny ordförande.

Regulatoriskt

Inför årsstämman 2024 föreslår valberedningen Jan Wäreby som ny ordförande i Spiltan Invest. Valberedningen föreslår därutöver att Magnus Trast blir ny styrelseledamot.

Valberedning föreslår omval av styrelseledamöterna Sara Arildsson, Per H Börjesson, Wilhelm Börjesson, Kasper Ljungkvist (avböjt omval som ordförande), Jessica von Otter och Caroline af Ugglas samt nyval av Magnus Trast och Jan Wäreby, som föreslås bli ny ordförande. Per Bouveng och Johan Sjöberg har avböjt omval.
 
Jan Wäreby, född 1956, har lång erfarenhet inom försäljning och marknadsföring och från flera roller i Ericssons koncernledning, bland annat som ansvarig för mobiltelefoner och multimedia. Jans sista position var Senior Vice President Sales och medlem i koncernledningen. Efter Ericsson har Jan varit engagerad i ett antal styrelser i onoterade och noterade bolag. I dag är Jan ordförande i RISE (Research Institutes of Sweden), ledamot i Exportkreditnämnden, Tobii AB, KebNi AB samt Agapi Boating AB. Jan Wäreby har även varit aktiv investerare i ett antal onoterade bolag. Han har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola. Han är oberoende i förhållande till Spiltan Invests bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Magnus Trast, född 1967, har sedan 2016 varit vd för Investment AB Chiffonjén, som investerar långsiktigt i onoterade och noterade tillväxtbolag. Han har tidigare varit ekonomichef/CFO i flera bolag, bland annat Gröna Lunds Tivoli AB och Parks & Resorts Scandinavia AB. Vid sidan av uppdraget i Chiffonjén är han även vd i det familjeägda bolaget Canola AB. Därutöver är han aktiv i styrelsen i ett antal bolag. Han har en civilekonomexamen från Linköpings universitet. Magnus Trast är oberoende i förhållande till Spiltan Invests bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

– Med Jan Wäreby och Magnus Trast får Spiltan Invest två nya styrelseledamöter som är kunniga och rutinerade. De har båda lång erfarenhet från operativa befattningar och erfarenhet av styrelsearbete och investeringar, säger Lars-Åke Rydh, valberedningens ordförande. 
 
– Vi vill rikta ett stort tack till Per Bouveng och Johan Sjöberg som under många år varit aktiva i styrelsen och som ledamöter i flera av våra portföljbolag. De har även varit fantastiska ambassadörer för Spiltan Invest. Både Per och Johan har lovat att även fortsättningsvis vara viktiga medlemmar i Spiltans Invests nätverk och fortsatta att sprida vårt budskap, säger Per H Börjesson, vd och huvudägare i Spiltan Invest.

De nya styrelseledamöterna måste genomgå en ägarledningsprövning av Finansinspektionen (FI) då Spiltan Invest har ett kvalificerat innehav i ett antal portföljbolag som står under FI:s tillsyn.

Spiltan Invests valberedning inför årsstämman 2024 består av Lars-Åke Rydh, Investment AB Chiffonjén och Canola AB; Per H Börjesson, vd Investment AB Spiltan; Jimmy Sahlin, representant för Kasper Ljungkvist och Curt Persson, representant för Johan Sjöberg.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Spiltan Invests årsstämma.