Bokslutskommuniké Investment AB Spiltan 1 januari – 31 december 2021

Pressmeddelanden
  • Substansvärdet per aktie uppgick till 261,17 kr (252,07)
  • Det totala substansvärdet uppgick till 8 110 Mkr (7 829)
  • Soliditeten uppgick till 98%
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 203 Mkr (2 562) varav värdeförändringar utgör 221 Mkr (2 518)
  • Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 727 Mkr (792)
  • Den 26 oktober 2021 noterades Spiltanaktien på NGM PepMarket där den handlas en dag i veckan, på tisdagar, under kortnamnet SPLTN
  • Under perioden har totalt cirka 265 Mkr investerats i ett antal nya onoterade bolag inom Tech (Collaboration Art, CombinedX, Softcap och United Robots), Finans (Hejmo Bolån och JustInCase), Fastigheter (P&E Oskarshamn) samt Industri (Tielman)
  • Följdinvesteringar om sammanlagt cirka 220 Mkr miljoner kr har genomförts i befintliga onoterade portföljbolag. Bland annat i Active Properties, AktivBo, Besedo, Captario, Kuststaden, P&E Smålandsvist och Pickit.
  • Utdelning till aktieägarna föreslås med 1 kr (föregående år 1 kr) att utbetalas den 30 maj 2022
  • Inga väsentliga händelser har ägt rum efter periodens utgång

Bokslutskommunikén inklusive substansvärdets fördelning per 31 december 2021 finns i bifogad PDF.

Livesänd presentation
Den 31 januari 2022 kl 18:30 kommer bokslutskommunikén att presenteras av vd Per H Börjesson och CFO Kent Söderström via en livestream på Spiltans YouTube-kanal. Där kommer det att finnas möjlighet att få svar på frågor kring bokslutskommunikén och Spiltans verksamhet. Skicka gärna in dina frågor på förhand genom att mejla dem till spiltan@spiltan.se eller ställ dem direkt i livechatten på Youtube under tiden som sändningen pågår.