BOKSLUTSKOMMUNIKÉ INVESTMENT AB SPILTAN 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022

Pressmeddelanden Regulatoriskt
Bokslutskommuniké 2022

▪ Avkastningen på substansvärdet för hela perioden uppgick till 5,4 % medan SIX RX
avkastade -22,8 %.
▪ För det fjärde kvartalet var avkastningen 13,5 % och SIX RX 11,1 %.
▪ Substansvärdet per aktie den 30 december 2022 uppgick till 272 kronor (261).
▪ Resultatet för hela perioden uppgick till 329 Mkr (203) och per aktie till 10,59 kronor (6,54).
▪ Soliditeten per 30 december uppgick till 99 % (98).
▪ Utdelning till aktieägarna föreslås med 1 krona (föregående år 1 krona).
▪ Under perioden har investeringar skett i råvaruförädlingsbolaget Carbomax (77 Mkr) och förvärvsbolaget Hyttbäcken (25 Mkr).
 
Bokslutskommunikén inklusive substansvärdets fördelning per 31 december 2022 finns i bifogad PDF.
 
Livesänd presentation
Den 27 januari 2023 kl 11:30 kommer bokslutskommunikén att presenteras av vice vd, Göran Pallmar, och CFO, Kent Söderström, via en livestream på Spiltans YouTube-kanal. Där kommer det att finnas möjlighet att få svar på frågor kring bokslutskommunikén och Spiltans verksamhet. Frågor går att ställa i livechatten på Youtube under tiden som sändningen pågår.