”Det är lättare att äta en pizza om man delar på den” – Spiltan avser genomföra en historisk aktiesplit

Pressmeddelanden
Sveriges dyraste aktie med reglerad handel ska bli lättare att köpa. Investment AB Spiltan har haft en mycket stark kursutveckling och senast handlades aktien till ett pris på 10 800 kr. Nu planerar bolaget att genomföra en historisk aktiesplit i kombination med ett inlösenprogram.

Styrelsen för Investment AB Spiltan har för avsikt att kalla till en extra stämma senare i höst och besluta om en split på 100:1 av Spiltanaktien. Samtidigt vill man även besluta om möjligheten för aktieägarna att göra inlösen av 3 av 100 nya aktier. Förslaget är att göra inlösen till ca 80 % av den uppskattade substansen, vilket innebär att aktieägarna kommer att kunna lösa in aktier för ca 120 miljoner kronor.

Avsikten med beslutet är att underlätta aktiehandeln, så att fler får möjlighet att köpa aktier i Spiltan för ett mindre belopp varje månad. Den höga aktiekursen har dessutom bidragit till ett säljtryck på Spiltanaktien och är en av anledningarna till den höga substansrabatten. Kombinationen av split och inlösenprogram, gör det möjligt för aktieägare att delvis minska sitt innehav. Notera att det givetvis kommer att vara frivilligt för aktieägare att lösa in en del av sina aktier. Historiskt har det ofta varit en dålig affär att sälja aktier i Spiltan, även om det självklart kan uppstå tillfällen i livet när man behöver pengar till annat.

Pizza, baby-Berkshire och aktieprisets betydelse

– Många aktieägare har de senaste åren frågat varför vi inte gör en split så att det blir lättare att handla, säger Spiltans VD Per Håkan Börjesson. Min respons har alltid varit att Spiltan vill ha långsiktiga ägare och att ”en pizza blir inte större när man delar på den”. Samtidigt kan jag konstatera att även om det är ologiskt, har aktiepriset ändå en betydelse för att attrahera nya aktieägare. Om man dessutom vill göra ett inlösenförfarande är det komplicerat med ett högt aktiepris. Jag har även konstaterat att Warren Buffett har lanserat en baby-Berkshireaktie med en 1/1500 dels värde. I USA är det möjligt att ha olika kvotvärden på aktier i samma bolag, så Berkshire kunde behålla sin A-aktie. Det är inte möjligt i Sverige enligt vår aktiebolagslag, så en split blir en logisk variant. Sammantaget har även jag slutligen kommit fram till att ”det är lättare att äta en pizza om man delar på den”.

Mer information om den extra bolagsstämman samt tidsplanen för split och inlösenprogram kommer senare.

Dokument

Release