Finansinspektionen godkänner Investment AB Spiltan som majoritetsägare i bolåneutmanaren Hejmo Kredit AB

Pressmeddelanden
Med Investment AB Spiltan som huvudägare och befintlig fondstruktur för bolån i Luxembourg har Hejmo Kredit AB nu de förutsättningar som krävs för en lansering på bolånemarknaden senare i år.

När Spiltan 2002 startade ett nytt fondbolag var drivkraften att ge Sveriges fondsparare ett alternativ till storbankernas fonder – som då dominerade marknaden. År 2021 har Spiltan liknande drivkraft för bolån. Målet är att nå samma starka position på bolånemarknaden som man har uppnått på fondmarknaden. Spiltan har därför, som tidigare meddelats, investerat i Hejmo för att bolaget ska få en ägare med erfarenhet av att utmana på den svenska finansmarknaden. Finansinspektionen har nu godkänt Investment AB Spiltan som ny majoritetsägare i bolaget.

– Hejmo har en komplett plattform för att möta bolånekunders höga krav på enkelhet och användarvänlighet, säger Nicklas Larsson, vd för Hejmo Kredit AB. När Finansinspektionen nu godkänt Spiltan som majoritetsägare i Hejmo är vi redo att utmana den svenska bolånebranschen. Målet är att erbjuda bolån med samma rimliga ränta och samma villkor till alla kunder.

Lansering i slutet av 2021

Hejmo siktar nu på en så kallad soft launch med ett begränsat antal bolånekunder i slutet av 2021. Under denna pilotfas kommer det att finnas fler låntagare än kapital att låna ut. Den som vill kan redan nu anmäla sitt intresse för att delta på Hejmos webbplats. En skarp lansering på den svenska bolånemarknaden väntas ske under 2022.

– Bolån brukar vara den enskilt största utgiftsposten för många, säger Per H Börjesson, vd för Investment AB Spiltan. Jag hoppas därför att många anmäler sitt intresse. Tillsammans med Hejmo ser vi fram emot att hjälpa svenskar att sänka sina bolånekostnader och få pengar över till annat.

Hejmos bolånefond erbjuder högre avkastning till institutioner

Utlåningen till kunderna finansieras genom en bolånefond som är baserad i Luxemburg, vilket kommer underlätta arbetet med att attrahera utländska institutioner. Hejmos bolånefond har tagits fram i samarbete med Royal Bank of Canada och fondförvaltaren Carne. Institutionella investerare kan köpa andelar i fonden och avkastning betalas sedan ut till institutionerna.

– Hejmos bolånefond erbjuder samma riskprofil som traditionella bostadsobligationer – fast med en högre avkastning, säger Göran Pallmar, vice vd för Investment AB Spiltan. Som långsiktiga investerare har vi en förståelse för institutionella investerares behov. Spiltan har den erfarenhet och uthållighet som krävs för att lyckas skapa förändring på den svenska bolånemarknaden.