Flaggningsmeddelande i Alcadon Group AB

Pressmeddelanden
Stockholm 2019-08-15

Investment AB Spiltan har ökat innehavet i Alcadon Group AB till 6,18 % av kapital och röster. Antalet aktier uppgår nu till 1 042 130 st.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX First North.

Dokument

Release