Flaggningsmeddelande i Guideline Geo AB

Pressmeddelanden

Investment AB Spiltan har ökat innehavet i Guideline Geo AB till 10,1 % av kapital och röster. Antalet aktier uppgår nu till 1 151 875 st.

Aktien är noterad på NGM Equity.

Dokument

Release