Flaggningsmeddelande i Solid Försäkringsaktiebolag

Pressmeddelanden

Investment AB Spiltan har ökat innehavet i Solid Försäkring. Antalet aktier som ägs av Investment AB Spiltan uppgår nu till 1 029 379 st, vilket motsvarar 5,15 % av försäkringsbolaget. Spiltan äger aktierna både direkt och via en kapitalförsäkring.
 
Solid Försäkringsaktiebolag är noterat på Nasdaq Small Cap.