Flaggningsmeddelande i Teqnion AB

Pressmeddelanden
Investment AB Spiltan har ökat innehavet i Teqnion AB till 10,39 % av kapital och röster, från tidigare 7,45 %. Antalet aktier uppgår nu till 1 676 150 st.

Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan den 4 april 2019.

Vi investerade i Teqnion redan 2018 då bolaget var onoterat och har med intresse följt bolagets utveckling. Spiltan ser långsiktigt på sitt ägande i Teqnion och tog möjligheten att öka sitt ägande genom denna transaktion, säger Mikael Vaezi, Investment Manager på Spiltan.

Dokument

Release