Flaggningsmeddelande i XMReality

Pressmeddelanden
Största ägaren i XMReality AB, Investmentbolaget AB Spiltan, har ökat innehavet i XMReality med 262 209 aktier. Spiltans innehav i XMReality uppgår idag till 8 538 924 aktier, vilket motsvarar 25,05 % av kapital och röster, en ökning från tidigare 24,27 %.

Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan 2017. XMReality AB har utvecklat en lösning baserat på Augmented Reality (AR) som möjliggör kunskapsdelning på distans där man med hjälp av video, gester, pekare och stillbilder kan guida någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Lösningen erbjuds som en Software as a Service (SaaS) och används av mer än 90 kunder i fler än 60 länder.

– Under ledning av nye vd:n, Jörgen Remmelg, har XMReality levererat stark tillväxt samtidigt som kassaflödet förbättrats och kostnaderna hållits under kontroll. Det visar på skalbarheten i SaaS-erbjudandet och potentialen i bolaget. Som långsiktiga ägare i XMReality såg Spiltan möjligheten att öka sitt ägande genom denna transaktion, säger Björn Persson, Investment Manager på Spiltan och styrelseordförande i XMReality.