Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Nyhetsflöde

Det #senaste om oss

Vi tror på transparens och delar gärna med oss av våra nyheter.

9 oktober 2018

Hur arbetar Spiltan Fonder med hållbarhetsfrågor?

Emilie Taube, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Spiltan FonderEmilie Taube, ansvarig för bl a hållbarhetsfrågor på Spiltan Fonder belyser hur fondbolaget arbetar och tänker kring dessa frågor:

"I Spiltan Aktiefond Stabil har vi valt flera exkluderingskriterier. Vi väljer aktivt bort fossila bränslen, pornografi, alkohol, spel, tobak och vapen. Dock kan tilläggas att även om vi inte har direkta exkluderingskriterier på de andra fonderna så är det osannolikt att vi investerar i till exempel oljebolag.

När det gäller hållbarhet har vi med start 2017 lagt en plan för hur vi ska jobba djupare med hållbarhetsfrågor. Vi har tagit fram en riktlinje, som antagits av styrelsen, för hur vi ska agera i hållbarhetsfrågor och vi har nu även tagit fram en uppförandekod som beskriver vad vi förväntar oss att våra portföljbolag ska arbeta med. Vi har även påbörjat ett stort arbete med att gå igenom alla våra innehav ur perspektiven miljö, sociala faktorer och bolagsstyrningsaspekter. Vi tittar även på jämställdhet i denna genomgång. För varje företag tar vi fram en handlingsplan och i vissa fall, där vi tycker att vi saknar information eller önskar bättring, har vi inlett dialoger med bolagen. I dagsläget är det endast aktiefond Stabils aktier som är helt genomlysta. Vi avser att titta på alla våra innehav på samma sätt och att arbeta aktivt där vi anser att det finns förbättringar att göra.

Nästa steg vi tar nu efter Aktiefond Stabil är att påbörja arbetet med våra räntefonder.

Vi kommer successivt att uppdatera våra hållbarhetsprofiler (se till exempel vår hemsida eller hallbarhetsprofilen.se) vartefter arbetet fortskrider.

När det gäller specifika nyckeltal är det lite knepigt eftersom bolagen rapporterar så olika och så olika mycket. Vissa redovisar koldioxidutsläpp på flera nivåer och andra inte alls. Det vi snarare tittar på är varje bolag i sin specifika kontext. Till exempel vilken miljöpåverkan de har genom sin verksamhet och hur de adresserar detta. Ett tjänstebolag har ju andra förutsättningar än ett tillverkningsbolag."

Spiltan Fonders riktlinjer och uppförandekod.

Fler år