Investment AB Spiltan avser genomföra frivilligt inlösenprogram till rekordkurs

Pressmeddelanden
Investment AB Spiltans likvida medel har ökat till cirka 740 miljoner kr. Styrelsen i Spiltan föreslår därför ett frivilligt inlösenprogram och på så sätt återföra en del av medlen till aktieägarna.

Styrelsen för Investment AB Spiltan har för avsikt att kalla till en extra bolagsstämma den 31 augusti 2020 och besluta om möjligheten för aktieägarna att göra inlösen av 4 % av aktierna. Förslaget är att göra inlösen till en kurs på 170 kr, vilket innebär att aktieägarna kommer att kunna lösa in aktier för drygt 210 miljoner kronor.

Deltagande i inlösenprogrammet är frivilligt och är ett sätt att överföra värde till aktieägarna.

– Tidigare i vår sålde vi 14 % av Spiltans Paradoxaktier för 560 miljoner kr, vilket har ökat våra likvida medel, säger Spiltans vd Per H Börjesson. En del av medlen ska återföras till våra aktieägare. Inlösenprogrammet är ett sätt att ge de aktieägare som behöver en möjlighet att delvis minska sitt innehav. Som jag brukar påpeka: även om det historiskt ofta varit en dålig affär att sälja aktier i Spiltan, kan det självklart uppstå tillfällen i livet när man behöver pengar till annat. Samtidigt får de aktieägare som behåller sina aktier en högre andel av Spiltan.

Senaste inlösenprogrammet genomfördes hösten 2019 till en inlösenkurs på 125 kr. Ett tidigare inlösenprogram genomfördes 2017 till kursen 77 kr. Inlösenprogrammen bidrog till minskat säljtryck från aktieägare som varit med länge och fått ta del av starka kursuppgångar.

Spiltanaktien handlades senast till en kurs på 145 kr på marknadsplatsen Pepins.com.

Utbetalningen till de aktieägare som deltar i det frivilliga inlösenprogrammet förväntas ske i slutet på oktober 2020.

Dokument

Release