Investment AB Spiltan: Börjesson-koncernen bildar en unik ITP1-stiftelse som ökar tjänstepensionen för de anställda

Pressmeddelanden

Många av Sveriges största företag säkerställer sina förmånsbestämda ITP2 (tjänstemän födda 1978 eller tidigare) pensioner i egna stiftelser. Det har varit mer komplext att skapa en stiftelselösning för de premiebestämda ITP1-pensionerna (tjänstemän födda 1979 eller senare) då den slutliga tjänstepensionen avgörs av vilka val de enskilda medarbetarna gör.

Börjessons Bil har nu fått godkänt av ITP-nämnden för en ny "Börjesson Plan" för ITP1 tjänstemän.  

"Planen innebär att berörda tjänstemän blir garanterade att få samma avkastning som ickevalsalternativet Alecta Optimal och dessutom får en del av den överavkastning som förvaltningen i stiftelsen kan generera. Det får effekten att de anställda får en högre tjänstepension och Börjessons Bil får lättare att attrahera personal. Samtidigt kan företaget genom att ta en högre risk (= högre aktieandel) i förvaltningen på riktigt lång sikt få lägre kostnader för våra tjänstepensioner, vilket har blivit effekten av vår existerande ITP2-stiftelse. På sikt hoppas vi att kunna erbjuda arbetstagarsidan samma förmån när de administrativa systemen finns på plats för dessa anställda" säger Per H Börjesson, styrelseledamot i Bröderna Börjessons Bil.

Arbetet med att ta fram den nya "Börjesson Planen" har pågått under några år. Collectum som sköter valsystem för ITP-pensioner och PRI som ansvarar för administrationen av pensionsutfästelserna och kreditförsäkringen har hjälpt till med att ta fram den praktiska lösningen.

"Genom att inte belasta förvaltningen med några kostnader och jämföra överavkastningen med ickevalsalternativet Alecta Optimal har vi fått fram en enkel plan som parterna i ITP-nämnden kunde godkända. Vi tror att den nya planen kan attrahera andra långsiktiga företag som till exempel familjeföretagare när tjänstepensionen blir en allt viktigare del av ett bolags förmånspaket" säger Joakim Grundberg, partner på Tydliga Storkund som har ansvarat för att ta fram "Börjesson Planen".