Investment AB Spiltan investerar 185 miljoner kronor i fastighetskoncernen P&E Persson

Pressmeddelanden
Sedan starten för 28 år sedan har P&E Persson byggt upp en unik fastighetskoncern genom att både ta egna positioner i ett 80-tal fastigheter tillsammans med stora institutioner och ansvara för projektutveckling, fastighetsförvaltningen och ekonomiadministrationen.

"Det skall bli otroligt spännande att, tillsammans med familjen Persson och de kompetenta medarbetarna, fortsätta utveckla en framgångsrik fastighetskoncern genom att öka antalet investeringar och sprida möjligheten att investera i fastigheter med långsiktiga hyreskontrakt till en bredare målgrupp”, säger Spiltans VD Per H Börjesson.

”Vi valde Spiltan som partner för att de inte har någon exitstrategi så att vi tillsammans kan utveckla P&E Persson på lång sikt. Med kapitalet från Spiltan, som tillförs P&E Persson i en nyemission, kan vi både ta större positioner i existerande typ av stora projekt där vi tar mindre ägarandelar och öka andelen fastigheter där vi är majoritetsägare. Under de närmaste åren gör vi också bedömningen att det kommer att finnas stora möjligheter för en aktör med större kapitalresurser att förvärva byggrätter och fastighetsutvecklingsprojekt som fått problem med finansieringen”, säger Per-Olof Persson VD för P&E Persson. 

P&E Persson har huvudkontor i Kalmar men ansvarar för förvaltning och administration av framförallt kommersiella fastigheter i hela landet med en total yta på 1 000 000 m2. Exempel på fastigheter där man är delägare och sköter förvaltningen är det nybyggda Linnéuniversitetet, köpcentrat Baronen och bostadsutvecklingsprojektet Linnéstaden i Kalmar samt Ralf Ekblads Fastigheter AB i Jönköping. Exempel på fastighetsbolag som är dotterbolag är Nordfjord AB (gamla Volvofabriken i Kalmar) och Köpingbaden Utv. AB på Öland.