Investment AB Spiltan investerar 50 MSEK i Train Alliance inför noteringen på First North

Pressmeddelanden
Investmentbolaget Spiltan är en av ankarinvesterarna i den nyemission om 250 miljoner kr som Train Alliance genomför inför sin listning på Nasdaq First North.

Allt fler vill åka tåg och ökad miljömedvetenhet fortsätter driva på efterfrågan. Det ökar i sin tur behovet av tågunderhåll. Train Alliance är ett bolag som tidigt identifierat de behov av bland annat moderna tågdepåer som detta medför. Bolaget har därför i god tid investerat i strategiskt belägen mark där sådan infrastruktur kan byggas.

Investmentbolaget Spiltan har följt bolaget under fem års tid och investerat i Train Alliance vid ett flertal tillfällen.

– Train Alliance är ett hållbart och lönsamt bolag med stora strategiskt belägna marktillgångar i anslutning till svenska järnvägar, säger Per H Börjesson, VD för Investment AB Spiltan. När bolaget utvecklar marken och gör den ”järnvägsklar” ökar den kraftigt i värde. Vi investerade i Train Alliance för första gången via Alternativa Listan 2015 och Pepins 2016. Sedan dess har vi successivt utökat vårt innehav. Markinvesteringar är en realtillgång som gynnas av en långsiktig investerarhorisont. För att citera Mark Twain: ”Köp land, det tillverkas inte längre.”

Teckningskursen i nyemissionen är 50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde på bolagets aktier om cirka 486 miljoner kronor före erbjudandet. Det finns även en övertilldelningsoption på 37,5 miljoner kronor.

Investmentbolaget AB Spiltan investerar 50 miljoner kr i nyemissionen. Utöver det har andra institutionella investerare åtagit sig att teckna aktier för ytterligare 135 miljoner kr, vilket tillsammans med Spiltans investering motsvarar 64 procent av erbjudandet. Därutöver har styrelseledamöter tillika storägare och medgrundare i Train Alliance lämnat avsiktsförklaring att teckna aktier för totalt 60 miljoner kronor.

 

För mer information, kontakta:

Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan, tel: 0708-797101 eller phb@spiltan.se 

Dokument

Release