Investment AB Spiltan köper 6% av aktierna i Byggmästare Anders J. Ahlström - noterat på First North

Pressmeddelanden

”Det var en enkel analys som gjorde att Spiltan köpte aktieposten. Två större noterade innehav (Hembla (fd D Carnegie) och Green Landscaping) med goda framtidsutsikter och en kassa på över 700 miljoner kronor med nästan 20 % rabatt. Vi gör också bedömningen att VD Stefan Dahlbo och huvudägare Mikael Ahlström har alla förutsättningar att göra bra framtida affärer i noterade och onoterade bolag” säger Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan.

”Det är en kvalitetsstämpel att få in Investment AB Spiltan som en ny långsiktig ägare”, kommenterar Stefan Dahlbo, VD Byggmästare Anders J. Ahlström Holding AB.