Investment AB Spiltan publicerar årsredovisning för 2018 – substansvärdet ökat med 36 %

Pressmeddelanden Regulatoriskt
Spiltan har nu lagt ut årsredovisningen för 2018 på www.spiltan.se och kallar samtidigt till årsstämma den 18 maj på Cirkus på Djurgården i Stockholm.

Spiltan har haft en fantastisk utveckling under året, substansvärdet har ökat med 3 770 kr/aktie och portföljen är nu värd ca 5 miljarder kronor. Extra roligt är att antalet aktieägare ökar kontinuerligt med närmare hundra nya aktieägare vid varje handelstillfälle. Skämtsamt berättar VD, Per H Börjesson, på sid 28 i årsredovisningen om de aktieägare som för många år sedan fick betalt i Spiltanaktier och idag helt plötsligt insett att de blivit riktigt ”rika”.

VD framhåller bl a i ”VD har ordet” Paradox’ fortsatt framgångsrika utveckling och att Spiltan kraftigt förstärkt sin organisation med två välmeriterade Investment Managers, Göran Pallmar och Björn Persson samt anställt Kent Söderström som CFO (bl a medgrundare av Alternativa aktiemarknaden). Detta har i sin tur resulterat i en ökad investeringstakt och man har under året investerat i åtta nya bolag. Även Spiltan Fonder har haft ett mycket framgångsrikt år och har nu ca 52 miljarder kronor i förvaltat kapital.

I februari 2019 meddelades också att Spiltan investerat 185 miljoner kronor i fastighetskoncernen P&E Persson – Spiltans största investering någonsin.