Investment AB Spiltan säljer aktier i Paradox Interactive för 560 Mkr

Pressmeddelanden
Investment AB Spiltan har varit en av de största ägarna i Paradox Interactive sedan 2010. Försäljningen av en större aktiepost i Paradox Interactive ökar Spiltans likviditet och möjligheter till nya investeringar. Spiltan kommer att fortsätta vara storägare i Paradox.

Paradox Interactive har haft en fantastisk utveckling på börsen. Tack vare värdestegringen har Paradox andel stigit till nästan 70 procent av Spiltans portfölj. Försäljningen av aktierna frigör medel till nya investeringar för investmentbolaget. Samtidigt bidrar försäljningen till en ökad mängd tillgängliga Paradoxaktier på marknaden, det som kallas ’free float’.

Med försäljningen minskar ägandet från 20 % till 17,2 % av kapital och röster. Antalet aktier uppgår nu till 18 159 469. Försäljningen innebär att Paradox andel av Spiltans substansvärde som presenterades den 9 juni minskar från ca 67% till ca 56%. Samtidigt ökar Spiltans likvida medel till ca 830 Mkr. Om aktiekursen i Paradox förändras med en krona ändras Spiltans substansvärde med 0,58 kr efter denna försäljning.

Paradox Interactive är sedan 31 maj 2016 noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market.

– Vi tror starkt på Paradox Interactive och vi vill vara med på den fortsatta tillväxtresan. Bolaget är välpositionerat med en stor bas hängivna fans och flera stora spelsläpp planerade under 2020. Vi frigör nu medel till nya investeringar, samtidigt som vi planerar att fortsätta vara storägare i Paradox, säger Per H Börjesson, vd för Investment AB Spiltan.