Investment AB Spiltans portföljbolag KlaraBo avser att noteras på Nasdaq Stockholm och genomföra en nyemission

Pressmeddelanden

Fastighetsbolaget KlaraBo Sverige AB (publ) som förvaltar och utvecklar hyresrätter i hela Sverige, offentliggjorde idag sin avsikt att genomföra en notering av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Investment AB Spiltan är näst största ägare i KlaraBo och innehar 11,9 % av kapital och 11,2 % av rösterna i bolaget.

KlaraBo är ett av Spiltans största innehav. I senaste substansrapporten per den 31 oktober 2021, värderades innehavet i KlaraBo till 448 miljoner kr.

För mer information om den avsedda noteringen, se KlaraBos hemsida och pressmeddelande.

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. De nyproducerade bostäderna är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.