Investment AB Spiltans portföljbolag Qvalia blir ett renodlat SaaS-bolag och inleder partnerskap med amerikansk skattejätte

Pressmeddelanden

Qvalia inleder ett partnerskap med den globala företagsskattejätten Ryan, för att erbjuda Qvalias plattformstjänster inom automation av ekonomiprocesser åt sina kunder. Samtidigt förvärvar Ryan Qvalias konsultverksamhet inom analys av bokföringsdata.

Investment AB Spiltan är största ägare i Qvalia, som erbjuder en plattform för att automatisera ekonomiprocesser. I och med affären med Ryan blir Qvalia ett renodlat Software-as-a-Service-bolag. Ryan, som är världsledande inom rådgivning och hantering av företagsskatter, ingår ett partnerskap med Qvalia för att utveckla gemensamma kunderbjudanden. Som en del i partnerskapet köper Ryan konsultverksamheten inom momshantering och recovery audit av Qvalia.
 
– Det här är en strategiskt viktig affär för Qvalia som nu tar steget till att bli ett renodlat SaaS-bolag, säger Håkan Sjunnesson, investment manager på Spiltan och styrelseordförande i Qvalia. Det finns mycket att vinna på att automatisera ekonomiprocesser och samarbetet med Ryan ger tillgång till globala kunder, vilket ger större möjligheter att utveckla SaaS-tjänster i världsklass.

– Ryan har en global räckvidd och expertis inom företagsskatter och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med att hjälpa våra kunder, säger Henri Taipale, grundare och vd för Qvalia. Partnerskapet gör det möjligt för Qvalia att fokusera på utvecklingen av vår plattform och det stödjer vårt uppdrag att förse ekonomiteam med verktygen de behöver för att automatisera det dagliga arbetet och få kontroll på sin data, från fakturor till leverantörsdata till bokföring och spendanalys.
 
Köpet av konsultverksamheten omfattar 32 experter och Qvalia’s dotterbolag i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Plattformsverksamheten kvarstår i moderbolaget Qvalia Group AB som kommer att fortsätta verka under namnet Qvalia.
 
För mer information om affären, se Qvalias hemsida och pressmeddelande.