Investment AB Spiltans substansvärde per 2021-10-31

Pressmeddelanden

Substansvärdet i Spiltan beräknades till 207,41 kr per aktie.

Vid senaste substansberäkningen den 30 september 2021, fastställdes substansvärdet till 208,71 kr per aktie.

Investment AB Spiltan fokuserar på sektorerna tech, finans, fastigheter och industri. Mer information om substansvärdets fördelning och vilka bolag som ingår i investmentbolagets portfölj finns i den bifogade substansrapporten.
 
Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Senaste stängningskurs för Spiltanaktien var 229 kr per den 26 oktober 2021.