Investment AB Spiltans substansvärde per 2021-11-30

Pressmeddelanden

Substansvärdet i Spiltan beräknades till 225,37 kr per aktie.

Vid senaste substansberäkningen den 31 oktober 2021, fastställdes substansvärdet till 207,41 krkr per aktie.

Investment AB Spiltan fokuserar på sektorerna tech, finans, fastigheter och industri. Mer information om substansvärdets fördelning och vilka bolag som ingår i investmentbolagets portfölj finns i den bifogade substansrapporten.
 
Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Senaste stängningskurs för Spiltanaktien var 260 kr per den 30 november 2021.