Investment AB Spiltans substansvärde per 2022-01-31

Pressmeddelanden

Substansvärdet i Spiltan beräknades till 263,80 kr per aktie.

Vid senaste substansberäkningen den 31 januari 2022, fastställdes substansvärdet till 263,80 kr per aktie.

Investment AB Spiltan fokuserar på sektorerna tech, finans, fastigheter och industri. Mer information om substansvärdets fördelning och vilka bolag som ingår i investmentbolagets portfölj finns i den bifogade substansrapporten.

Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Senaste stängningskurs för Spiltanaktien var 278 kr per den 1 februari 2022.