SPILTAN INVEST INVESTERAR I AREACHICA

Spiltan Invest investerar tio miljoner kronor i företaget AreaChica, som erbjuder ett system för upphandlings- och inköpsprocesser.

Upphandlingsföretaget AreaChica har som affärsidé att göra upphandlings- och inköpsprocesser mer användarvänliga, kostnadseffektiva och transparenta. För anslutna leverantörer är det möjligt att vinna såväl kunder som affärer via systemet. Spiltan Invest har valt att investera tio miljoner kronor i företaget.

– Vi anser att AreaChica har en väldigt stor potential. Det finns ett betydande behov av att modernisera och förenkla upphandlingsprocesser – ett behov som också drivs på av nya regelverk och lagar – och det är exakt vad AreaChica erbjuder. Förväntningen är ett positivt resultat och kassaflöde redan under 2024, säger Håkan Sjunnesson, Investment Manager på Spiltan Invest.

I dag sker majoriteten av upphandlingar med hjälp av Word, Excel, PDF och mejl, vilket skapar mycket administration, har låg transparens och begränsar möjligheten att hantera data och integrera upphandlingen med andra system. Det gör också att efterlevnaden av befintliga regler och konkurrensvillkor är svår att kontrollera. Genom att öka såväl kunskapsdelningen som konkurrensen samt säkerställa dokumentation vill AreaChica underlätta processen och bidra till en ökad lag- och regelefterlevnad.

Bolaget har redan upplevt ett stort intresse och har i dag ett substantiellt inflöde av nya kunder. Under det senaste året har de vunnit flera upphandlingar inom offentlig sektor och skrivit kontrakt med flera kunder i privat sektor som använder systemet som inköpsverktyg.

– Det är väldigt roligt att Spiltan Invest har valt att kliva in som ägare. Med det tillförda kapitalet och erfarenheten kommer det att vara möjligt att ta bolaget till nästa nivå. För stunden ser vi exempelvis att det finns en stor potential i bygg- och fastighetssektorn, som är en väldigt konservativ och analog bransch. Där ser vi att det finns stora möjligheter att med ny teknologi och användarvänliga systemstöd skapa ytterligare transparens, säkerställa regelefterlevnad och öka effektiviteten. Likaså finns det många effektiviseringsvinster att hämta i den offentliga sektorn, säger Ola Lindewald, vd på AreaChica.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Sjunnesson, 070-922 66 55, hakan.sjunnesson@spiltan.se
Ola Lindewald, 072-546 56 79, ola@areachica.se
 
Om AreaChica
AreaChica utvecklar och erbjuder kompletta och användarvänliga upphandlingssystem för både offentlig och privat sektor. Med ett dedikerat team, öppet API och modern teknologi stödjer företaget hela upphandlingsprocessen; från upphandling till avtalsdatabas, där anslutna leverantörer kan lämna anbud. Efter lanseringen av E-source i juni 2023 har företaget på kort tid vunnit avtal och upphandlingar med kommuner, myndigheter, kommunala bolag, fastighetsbolag, större privata företag samt branschorganisationer.

Om Spiltan Invest


Spiltan Invest är ett investmentbolag som investerar i noterade och onoterade svenska tillväxtföretag. Spiltan äger i dag en portfölj värderad till cirka 8,7 miljarder kronor som består av tech, finans, fastigheter och industri. Några av de noterade innehaven är Paradox Interactive, KlaraBo och Teqnion. Bland de onoterade innehaven finns bland andra Spiltan Fonder, Flattered, Collaboration Art, P&E Fastigheter och Carbomax. Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Mer information finns på spiltan.se.

Bifogade bilder


Gruppbild Spiltan Invest och AreaChica

Bifogade filer


SPILTAN INVEST INVESTERAR I AREACHICA