Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Nyhetsflöde

Det #senaste om oss

Vi tror på transparens och delar gärna med oss av våra nyheter.

4 februari 2015

Mikro- och makroauktioner ger alla lika förutsättningar på aktiemarknaden

Återigen har robothandeln kommit att bidra till en stor publik debatt tack vare den i USA utgivna boken Flash Boys som anser att aktiemarknaden är riggad av högfrekvenshandlare. Andra anser att robothandeln ökar handelsvolymer och likviditet samt minskar handelskostnaderna. Men många hävdar att robothandeln ökar volatiliteten och riskerna på aktiemarknaderna samtidigt som det anses vara orättvist att alla aktörer inte får samma villkor på aktiemarknaden. Robothandlarna får genom stora datainvesteringar och samlokaliseringar med börsernas datorer en fördel när det gäller snabbhet gentemot alla andra aktörer. Men om man organiserar aktiehandeln i separata auktioner kan man jämna ut spelplanen mellan aktörerna. 

Stockholmsbörsens förfarande  
Varje börsdag inleds normalt med ett auktionsförfarande. På Stockholmsbörsen pågår denna auktion i 15 minuter före kl 9.00 då inneliggande orders från morgonen och föregående handelsdag sammanställs och matchas till ett pris till vilket en maximal volym kan omsättas vid börsens öppnande. Sedan fortsätter börsen med kontinuerlig handel där säljare och köpare möts när de hela tiden lägger in nya ordrar. I denna handel har robotarna en fördel då de kan agera snabbare än alla andra aktörer. 

Förslag 1: Mikroauktioner 
Ett sätt att lösa detta problem är att organisera handeln i adaptiva mikroauktioner under några mikrosekunder. Då skulle alla ordrar samlas ihop, precis som när börsen öppnar, vilket skulle innebära att fysiska personer får en klart förbättrad situation i konkurrensen med robothandeln. Vid denna typ av förskjutning av handeln till korta auktioner skulle närheten till börsens dator inte spela samma avgörande roll då alla ordrar samlas och sedan exekveras i korta intervall. Sluttidpunkten för mikroauktionen görs slumpmässigt för att minska risken för kursmanipulationer. En annan fördel är ökad likviditet och orderstorlekar då långsiktiga placerare under mikroauktionen kan lägga in hela sina ordrar.  

Avregleringarna på aktiemarknaderna och konkurrensen mellan marknadsplatser har gjort att större ordrar måste gå igenom ett antal prisnivåer för att kunna genomföras med kontinuerlig handel. Redan idag använder börser adaptiva mikroauktioner för handel med enskilda instrument med ett handelssystem levererat av Cinnober. Då robothandlarna idag är de största kunderna till börsen med kontinuerlig handel, måste det vara de noterade bolagen och de långsiktiga placerarna som kräver av börserna att införa handel med adaptiva mikroauktioner. De noterade bolagen kan ju bestämma på vilken börs de vill att deras aktier skall handlas och det är de långsiktiga placerarna som t ex fonder och försäkringsbolag som sitter på den naturliga likviditeten i aktiehandeln. 

Förslag 2: Makroauktioner 
En helt annan väg att gå är att ordna makroauktioner, exempelvis en gång per månad, som man gör på Alternativa aktiemarknaden. Då sätts priset i en budgivningsprocess som pågår under två dagar. Det passar för mindre och medelstora bolag med ett begränsat antal aktieägare och lägre marknadsvärden. Då blir likviditeten större vid respektive handelstillfälle. Det var faktiskt så handeln skedde de första 30 åren när Stockholmsbörsen startade för 150 år sedan. 

En annan fördel med att inte handla dagligen är att börsbolagens informationsgivning och redovisning inte behöver vara kontinuerlig vilket sparar stora pengar för bolagen. Med auktioner en gång per månad får man också verkligen möjlighet att säga att alla kan agera på samma typ av information oberoende av var man befinner sig. De bolag som väljer denna modell får en mycket lugnare prisutveckling på sin aktiekurs, så långt bort man kan komma från robotar. Dessutom elimineras spreadkostnaden då handeln sker direkt mellan de långsiktiga ägarna till ett fastställt pris. De stora vinster som robothandlarna gör visar att det faktiskt finns en kostnad för skillnaden mellan köp- och säljkurser. Tidigare var dessa vinster mycket mer dolda som ”tradingvinster” hos storbanker och mäklarfirmor som nu lägger ned sina tradingverksamheter när de blir utkonkurrerade av robotarna. 

Ge alla marknadsaktörer möjlighet att delta på samma villkor 
Aktiemarknadens viktigaste funktion är att vara en marknadsplats för företag för att skaffa riskvilligt kapital och ge möjlighet för långsiktiga placerare att köpa och sälja aktier vilket i sin tur givetvis är en vital samhällsfunktion och en fundamental byggsten för hur vi de facto bygger välstånd. Dessa funktioner var tidigare utmanade i protestvågen ”Occupy Wall Street” och nu kommer nya kritiker av det kapitalistiska systemet som exempelvis Thomas Pikerty.Genom att ge alla marknadsaktörer möjlighet att delta på samma villkor genom att organisera handeln i mikro- eller makroauktioner skulle aktiehandeln återigen få ett fokus på de långsiktiga placerarna.

Per H Börjesson, Ordförande Spiltan Fonder 
Carl-Johan Högbom, VD Alternativa aktiemarknaden 
Nils-Robert Persson, Ordförande Cinnober Financial Technology 

Ladda hem dokumentet nedan.

Fler år