Nu blir Sveriges dyraste aktie lättare att köpa – Spiltan verkställer historisk split

Pressmeddelanden
Investment AB Spiltan har haft en mycket stark kursutveckling. Aktien handlades senast till en kurs på 12 000 kr och var därmed Sveriges dyraste aktie med reglerad handel. På extra bolagsstämman den 27 oktober beslutades om att genomföra en aktiesplit i kombination med ett inlösenprogram.

Aktieägarna i Investment AB Spiltan beslutade vid en extra bolagsstämma den 27 oktober att genomföra en split på 100:1 av Spiltanaktien. Det innebär att man får 100 nya aktier för varje befintlig aktie. De nya splittade aktierna förväntas registreras på aktieägarnas konton den 7 november 2019.

Samtidigt beslutades om möjligheten för aktieägarna att göra inlösen av 3 % av aktierna. Inlösenkursen motsvarar ca 80 % av investmentbolagets substansvärde beräknat per den 8 oktober 2019, vilket innebär 125 kr per aktie. Notera att det givetvis kommer att vara frivilligt för aktieägare att lösa in en del av sina aktier.

– Avsikten med beslutet om en split är att underlätta aktiehandeln, säger Spiltans VD Per Håkan Börjesson. Jag är själv en varm förespråkare av regelbundet sparande, och nu får fler möjlighet att köpa aktier i Spiltan till mindre belopp än innan. Den höga aktiekursen har tidigare också bidragit till ett säljtryck och en relativ hög substansrabatt. Kombinationen av split och inlösenprogram gör det möjligt för aktieägare att till viss del minska sitt innehav, samtidigt som man kan behålla aktierna på sikt. Även om det historiskt ofta varit en dålig affär att sälja aktier i Spiltan, kan det självklart uppstå tillfällen i livet när man behöver pengar till annat.

Sveriges trevligaste extra bolagsstämma?

Spiltan har alltid betraktat sina aktieägare som partners och strävat efter att ordna Sveriges trevligaste årsstämma. Även denna extra bolagsstämma gick i samma anda. Stämman hölls på Boulebar, ett av Spiltans portföljbolag. De aktieägare som ville fick spela boule och mingla före och efter. Med glimten i ögat bjöds det även på pizza.

– Jag har många gånger sagt att ”en pizza blir inte större när man delar på den” när frågan om split har kommit upp, förklarar Per Håkan. Samtidigt kan jag konstatera att även om det är ologiskt, har aktiepriset ändå betydelse för att attrahera nya aktieägare. Om man dessutom vill göra ett inlösenförfarande är det komplicerat med ett högt aktiepris. Sammantaget har även jag slutligen kommit fram till att ”det är lättare att äta en pizza om man delar på den”.

Dokument

Release