Nu finns Investment AB Spiltans årsredovisning för 2020 tillgänglig

Pressmeddelanden Regulatoriskt
Årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 finns på Investment AB Spiltans webbplats spiltan.se (https://www.spiltan.se/spiltans-arsredovisningar). Traditionsenligt skickas årsredovisningen även ut med post till alla aktieägare med adress i Sverige.

Ur innehållet:

  • Substansvärdet har under året ökat med 48 procent till 252,07 (169,99) per aktie. Portföljen var värd ca 7,8 miljarder kronor vid årsskiftet.
  • Ökad likviditet med 168 miljoner kr efter försäljning av börsaktier.
  • Fortsatt framgångsrik utveckling för största innehavet Paradox Interactive under året som gått.
  • Spiltan Fonder förvaltar nu 60 miljarder kr och Spiltan Småbolagsfond var bland de bästa svenska aktiefonderna med en uppgång på 55 % under året.
  • Följdinvesteringar i portföljbolagen AktivBo, Alcadon, Berkshire Hathaway, Besedo, Captario, Kuststaden, P&E Samhällsfastigheter, Teqnion, Train Alliance och XMReality.
  • Nyinvesteringar i Amanda AI, Amasten, Bonäsudden, KlaraBo och P&E Smålandsvist.
  • Inlösenprogram som tillförde aktieägarna 37 miljoner kronor.
  • Kasper Ljungkvist utsågs till ny ordförande och Göran Pallmar till vice vd för Spiltan.

Läs även mer om utvalda portföljbolag inom tech, finans, fastigheter och industri.

Årsredovisningen bör vara framme hos Spiltans aktieägare med post vecka 21 (24–28 maj 2021).