PÅMINNELSE ANMÄLAN ÅRSSTÄMMA

Pressmeddelanden

Spiltan Invests årsstämma äger rum lördagen den 13 maj i Aula Medica i Solna. Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 5 maj 2023, dels senast söndagen den 7 maj 2023 själva eller genom ombud anmäla detta:
 
• elektroniskt via följande länk: https://portal.computershare.se/00000/tilmelding_adgangskort-sv.asp?ASIdent=61160&MoedeNr=1018&Intranet=1
 
• per telefon 08-570 310 00
 
• per e-post till spiltan@spiltan.se.
 
Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid bolagsstämman.
 
I och med att handel av Investment AB Spiltans aktie sker på tisdagar ber vi er vänligen observera att idag, tisdagen den 2 maj, är sista handelsdag för att bli registrerad i aktieboken till stämman. (Avser enbart de personer som i dagsläget inte är aktieägare.)
 
PROGRAM ÅRSSTÄMMA
08.45 Dörrarna öppnar. Fika och mingel bland portföljbolagen
09.30 Seminarium om Investment Aktiebolaget Spiltans tech-bolag
10.30 Seminarium om sparande och Spiltan Fonders senaste fond: Spiltan Realinvest Global
11.40 Filmvisning och frågestund 
13.00 Lunch och mingel bland portföljbolagen
13.30 Registrering till bolagsstämman startar
14.30 Ordinarie bolagsstämma
16.00 Slut på dagen
 
Läs mer på vår hemsida spiltan.se.