PRESSMEDDELANDE: Spiltan publicerar årsredovisning - Guldbagge för ”Bästa avkastning” för tredje året i rad!

Pressmeddelanden Regulatoriskt
Spiltan har nu lagt ut årsredovisningen för 2017 på www.spiltan.se och kallar också till årsstämma den 19 maj i Kungliga Musikhögskolans vackra lokaler i Stockholm.

 ”VD har ordet” på 17 sidor beskriver innehaven i portföljen och den fantastiska utvecklingen under 2017 då Investment AB Spiltans substansvärde ökade med 3 865 kr/aktie (+59 procent). Huvudinnehavet Paradox Interactive har haft fortsatt framgång men även flera av Spiltans övriga portföljbolag har haft en mycket bra utveckling under året. Spännande tillskott till portföljen är bland andra NuvoAir (instrument/mobilapp för lungsjukdomar) och Kuststaden Projektutveckling (långsiktig fastighetsägare med lokal förankring i Oskarshamn och Visby).

Förutom den ekonomiska redovisningen med guide (sid 34-50) innehåller årsredovisningen tillbakablickar över året som gick, årsredovisningspyssel, VDs twitterinlägg mm. Man kan läsa om vem som fattar besluten och vilka som verkställer dem (sid 24-25), vilka som blev utsedda till årets aktieägare 2017 (sid 26-27) samt ta del av Spiltans mailskörd från läsare av VDs böcker och som ”nu blivit miljonärer” (sid 28).

Spiltans styrelse föreslår stämman att fatta beslut om en utdelning per stamaktie på 100 kronor.