Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Nyhetsflöde

Det #senaste om oss

Vi tror på transparens och delar gärna med oss av våra nyheter.

16 februari 2016

Pressmeddelande: Alternativa blir Pepins och startar equity crowdfunding.

Strax före årskiftet smyglanserade Alternativa sin hittills största satsning - en onlineplattform för equity crowdfunding med namnet Pepins. Den nya verksamheten står under tillsyn av Finansinspektionen och är Sveriges första reglerade aktör inom equity crowdfunding. I samband med detta positionerar Alternativa om sitt varumärke och byter namn till Pepins med det fullständiga bolagsnamnet Pepins Group AB. Efter ett par månaders handelsstopp är handeln med aktien återigen igång under namnet Pepins Group på Alternativa Listan (som behåller sitt namn). Antalet aktier uppgår efter höstens emissioner till 80 640 st. Sammantaget inbringade emissionerna 12 Mkr i nytt kapital. 

Utökad verksamhet

Verksamheten består som tidigare av aktiehandel och företagsrådgivning. Med Alternativas etablerade och väl fungerande andrahandsmarknad för aktiehandel i kombination med Pepins moderna och effektiva modell för kapitalanskaffning tillkommer nu ett mycket konkurrenskraftigt system för såväl bolagen på Alternativa Listan som för investerare och nya tillväxtföretag. Nätverket av investerare breddas samtidigt väsentligt och stärker därmed också likviditeten i aktiehandeln. 

Ny huvudägare och ny styrelse 

Lanseringen av Pepins föregicks av många månaders förberedelser. Förvärvet av online- plattformen togs av ett årsstämmobeslut 2015 och har genomförts via en riktad emission. Denna innebär att Anders Sjunnesson med 35% är ny huvudägare via Raxor AB och Sjunnesson Grid AB. Investment AB Spiltans ägande uppgår till 18%. Efter ägarförändringen består styrelsen av Anders Sjunnesson (ny), Ulf Wissén (ny), Julia Reuszner (ny), Peter Norman (ny) samt sedan tidigare Per H Börjesson, Stefan Öström och Lars Klingstedt. 

Preliminärt bokslut och utsikter för 2016 

Ett preliminärt resultat för 2015 inklusive förvärvet av plattformen för Equity Crowdfunding bedöms uppgå till -1,1 Mkr. De finansiella effekterna av förvärvet och ett definitivt bokslut kommer att publiceras i bokslutskommunikén den 15 mars 2016. Pepins har redan rönt stort intresse på marknaden och det finns i dagsläget en lång lista över intresserade bolag som vill genomföra kapitalanskaffningar via plattformen. Med hänsyn till det stora intresset och de marknadsföringsåtgärder som planeras framöver räknar Pepins med en rejäl ökad omsättning under verksamhetsåret 2016. För det kommande året planeras en rad marknadsföringsaktiviteter som innebär att året som helhet kommer att präglas av stora investeringar med ett flertal rekryteringar av nyckelpersonal. 

För ytterligare information kontakta; Kent Söderström, Tel. +46 (0) 73 330 72 80 E-post: kent@pepins.com

Fler år