Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Nyhetsflöde

Det #senaste om oss

Vi tror på transparens och delar gärna med oss av våra nyheter.

17 juni 2011

Spiltans kurs satt till 670 kr - handeln pågår till måndag kl 16.00

Spiltans substansvärde per Spiltanaktie är 656 kr (+12 kr sedan senaste handelsperioden) inför handeln som inleddes onsdag den 15 juni.Kursen har nu satts till 670 kr och handeln pågår till måndag den 20 juni kl 16.00 på Alternativa aktiemarknaden - www.alternativa.se - där du kan följa handeln även i övriga onoterade bolag.
 
Läs hela portföljen under Aktuell portfölj.
Nedgångar på de noterade innehaven sedan den senaste handeln har kompenserats av ökade värden på onoterade innehav. Bl a har värdet på aktierna i Slite Vind ökat (+ 4 kr per Spiltanaktie) Läsa även VDs anförande på årsstämman. Nya rapporter från Procuritas per Q1, 2011 har inkommit, vilket påverkat värdet positivt med ca 5 kr/Spiltanaktie.
Dessutom har aktieinnehavet i Boule ökats med 2 kronor per Spiltanaktie i samband med bolagets notering på Stockholmsbörsen. Läs pressmeddelande nedan.

Fler år