Spiltan Invest accepterar bud på Slitevind

Pressmeddelanden Regulatoriskt

Energibolaget Orrön Energy har lagt ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Slitevind om 125 kronor per aktie. Spiltan Invest, bolagets näst största ägare, accepterar budet.

Erbjudandet innebär en premie om 30 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Slitevinds aktie under de senaste 30 handelsdagarna och en premie om cirka 21 procent jämfört med fredagens stängningskurs.

Spiltan Invest äger 788 397 aktier i Slitevind, vilket motsvarar 11,08% av kapital och röster. Genomsnittligt anskaffningsvärde för aktierna är ca 58 kr och investeringen har genererat 18 % i årlig avkastning (IRR). Vid fullföljande av uppköpserbjudandet i Slitevind kommer Spiltan Invests kassa att stärkas med cirka 100 miljoner kr.

– Vi investerade i Slitevind första gången för närmare 15 år sedan, när vindkraftsbolaget fortfarande var onoterat, säger Per H Börjesson, vd för Spiltan Invest. Sedan dess har aktien noterats först på Alternativa Listan, en del av Pepins, och därefter på First North. Det har varit en framgångsrik resa för bolaget och dess aktieägare. Vi accepterar nu uppköpserbjudandet så att Slitevind kan fortsätta utvecklas och ingå i ett större sammanhang inom förnybar energi.