Spiltan Invest deltar i riktad nyemission i Alcadon

Pressmeddelanden Regulatoriskt

Alcadon gjorde under tisdagen den 21 mars en riktad nyemission på 52,4 miljoner kronor. Spiltan Invest tecknade sig för aktier motsvarande cirka 9,2 miljoner kronor.

Spiltan Invest deltog under tisdagskvällen i en riktad nyemission i Alcadon, en ledande nordisk leverantör av produkter och system för data- och telekommunikation. Nyemissionen skedde efter marknadsstängning och tillförde bolaget totalt 52,4 miljoner kronor. Spiltans Invest tecknade sig för 170 000 aktier för 54 kronor styck, motsvarande ett totalbelopp på 9 180 000 kronor. Investeringen ökade Spiltan Invests andel i Alcadon från 11,5 % till 11,8 %.

Kapitalet från nyemissionen är ämnat för tillväxtsatsningar samt förstärkning av balansräkningen.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Vaezi, Investment Manager Spiltan Invest, 070 406 88 17, mikael@spiltan.se