Spiltan Invest investerar i industrigruppen Hyttbäcken

Pressmeddelanden Regulatoriskt
Foto Spiltan Invest och grundare av Hyttbäcken Invest

Hyttbäcken förvärvar och utvecklar lönsamma svenska industribolag med årlig omsättning på 20–100 miljoner kronor. Nu kliver Spiltan Invest ombord som delägare, och investerar 25 miljoner kr i en nyemission på cirka 52 miljoner kr.

Hyttbäcken Invest grundades 2020, mitt under pandemin, och har redan genomfört fyra förvärv. Grundarna träffades på Seco Tools i Fagersta, på industriområdet Hyttbäcken, och har lång erfarenhet från svensk verkstadsindustri och ett stort intresse för företagsutveckling. Ordförande Lars Bergström har bland annat varit vd för Seco Tools och med i koncernledningen på Sandvik. Vd Anders Eller har också arbetat på Seco Tools och även på investeringsföretagen Nordstjernan och Beijerinvest.

Hyttbäckens förvärvade bolag är verksamma inom metall- och plåtbearbetning, träförädling och som stålgrossist. Gemensamt för alla fyra är att de är mindre industriföretag, lönsamma och entreprenörsledda. I samtliga fall ägs företagen av Hyttbäcken tillsammans med ledande befattningshavare i respektive bolag.

Hittills har byggandet av gruppen finansierats av grundarna och via banklån. För att genomföra nya förvärv tar Hyttbäcken nu in nytt kapital på 52 miljoner kr via en planerad nyemission, varav 25 miljoner kronor kommer från Spiltan Invest. Resterande kapital kommer bland annat från Ejendal Ventures, grundarna av Hyttbäcken samt entreprenörer i de förvärvade bolagen, som återinvesterar i industrigruppen.

Spiltan har med framgång kompletterat sin portfölj med ett antal positioner som förvärvar majoritetsposter i andra bolag, exempelvis Idun Industrier, Teqnion, Collaboration Art och Soft Cap. Hyttbäcken blir ett välkommet tillskott till portföljen. Mikael Vaezi blir ansvarig Investment Manager och understöds i arbetet av Göran Pallmar, vice vd för Spiltan Invest.

– Genom investeringen i Hyttbäcken kommer vi in tidigt i en ny industrigrupp med stor potential, säger Mikael Vaezi, Investment Manager på Spiltan Invest. Trots utmaningar under pandemin har grundarteamet i Hyttbäcken lyckats genomföra bra investeringar – och visat att de har erfarenheten och drivkraften att utveckla bolagen vidare med skicklighet.

– I Spiltan har vi hittat en partner med liknande värderingar. Vi tror båda att en riktigt långsiktig, helst evig, investeringshorisont skapar bäst förutsättningar för att vidareutveckla välskötta, lönsamma företag, säger Anders Eller, vd för Hyttbäcken Invest. Vi skapade Hyttbäcken för att stötta entreprenörsdrivna företag i deras fortsatta utveckling. Med Spiltan som delägare kan vi öka farten och attrahera fler spännande bolag att investera i.

– Investeringen i Hyttbäcken ger oss exponering mot lönsamma industribolag som annars är för små för oss att bli delägare i, tillägger Göran Pallmar, vice vd på Spiltan Invest. Det är ett sätt för Spiltan att vidareutveckla vår investeringsfilosofi – där entreprenörsledda företag står för majoriteten av våra investeringar.

Fakta om Hyttbäcken Invest:

Omsättning rullande 12 månader, ca (Mkr)180
EBITA, resultat före räntor, skatter och goodwill-avskrivningar, ca (Mkr)20
Antal anställda i gruppen som helhet80