Spiltan Invest satsar på hållbart stål – investerar 137 miljoner kr i Carbomax

Pressmeddelanden Regulatoriskt
Management och grundare Carbomax samt Spiltan Invest

Carbomax erbjuder vitala produkter för en mer miljöeffektiv och hållbar stålproduktion. Bolaget hjälper Nordens stålindustri att bli fossilfri och satsar på etablering av biokol. Nu blir Spiltan Invest största ägare i det lönsamma bolaget som beräknas omsätta 1,6 miljarder kr under 2022.

Carbomax är experter på att anpassa nödvändiga legeringar och kolprodukter för processerna hos stålverk och gjuterier. Bolaget ligger i framkant när det gäller att få fram lösningar och tjänster för att hjälpa stålindustrin att bättre hushålla med resurser. Bland annat erbjuder man fossilfritt biokol, effektivare återvinningslösningar som innovativa briketter och samlar ihop transporter för industrin via fartyg för att begränsa frakter med lastbil. Bolaget beräknas omsätta ca 1,6 miljarder kr under 2022, med god lönsamhet.

– Den svenska stålproduktion förväntas öka kraftigt under de kommande åren, samtidigt som kraven på hållbar och miljövänlig produktion skärps, säger Göran Pallmar, vice vd på Spiltan Invest. Carbomax är ett bolag som är välpositionerat för att dra nytta av uppgången inom den svenska ståltillverkningen med dess miljöeffektiva produkter. Bolaget har genom åren visat prov på innovation, har en stark position på den nordiska marknaden och en stabil finansiell bakgrund. 

Generationsväxling och management buy out

Spiltan blir nu största ägare i bolaget med en investering på sammanlagt cirka 137 miljoner kr, varav knappt 57 miljoner kr är ett lån som kan konverteras till aktier. Robert Idegren, Carbomax grundare, minskar sitt ägande samtidigt som ledningen och bolagets nyckelpersoner ökar sitt. Lösningen där de anställda investerar sida vid sida med Spiltan Invest möjliggör en generationsväxling.

– På Spiltan Invest har vi en tradition av att tänka nytt inom finansbranschen. Normalt sett är enda alternativet för entreprenörer som vill trappa ned arbetet att sälja hela sitt bolag. Då vi är en långsiktig ägare kan vi i stället erbjuda grundaren att behålla en ägarandel tillsammans med personalen i bolaget. Eftersom Robert är mån om framtiden för sitt livsverk, känns det här som en win-win för alla, säger Per H Börjesson, vd för Spiltan Invest.

Robert Idegren, Carbomax grundare, ser fram emot att få in en engagerad storägare i sitt bolag:

– Jag har under många år byggt upp Carbomax och är väldigt nöjd med att Spiltan Invest kliver in som en långsiktig ägare. Att teamet och ledningen också får ett större ägande känns fantastiskt, det säkrar upp fortsatt positiv utveckling av företaget.
Catharina Lindgren, vd för Carbomax gläds över att så många av personalens nyckelpersoner valde att investera och öka ägandet i bolaget.

– Den svenska stålindustrin växer snabbt och vi är med och driver på omställningen till mer hållbar produktion. Att vara delägare i Carbomax gör oss ännu mer motiverade och jag är ödmjuk inför förtroendet från Robert och Spiltan Invest. Det är en spännande resa som vi har framför oss. Vi i ledningen ser alla fram emot den.

Fakta om Carbomax:

Beräknad omsättning 2022, ca (Mkr)1 600
Antal anställda31
Antal anställda som är delägare i bolaget9