Spiltan Invests årsredovisning 2022

Pressmeddelanden Regulatoriskt

Spiltan Invests årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på spiltan.se samt som bilaga till detta pressmeddelande.

I årsredovisningen presenteras Investment AB Spiltans finansiella redovisning för verksamhetsåret 2022. Årsredovisningen innehåller även mer utförlig information om flertalet av Spiltans investeringar.

– Precis som Warren Buffett har vi valt att publicera årsredovisningen på en lördag för att ge alla aktieägare gott om tid att agera på informationen inför nästa handelsdag, säger vd Per Håkan Börjesson.