Spiltan Invests delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022

Pressmeddelanden Regulatoriskt
  • Avkastningen på substansvärdet för perioden uppgick till -6,8 procent medan SIX RX avkastade -27,9 procent.
  • För det andra kvartalet var avkastningen -4,8 procent och SIX RX -16,2 procent.
  • Substansvärdet per aktie den 30 juni 2022 uppgick till 245 kronor att jämföra med 261 kronor vid årsskiftet.
  • Resultatet för perioden uppgick till -555 Mkr (-819) och per aktie till -17,87 kronor (-26,37).
  • Soliditeten per 30 juni uppgick till 98 procent.

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 juni 2022 finns i bifogad PDF.

Rapporten publiceras tidigare än planerat, då arbetet med rapporten har fortskridit snabbare än förväntat.

Vd har ordet: Nya utmaningar och möjligheter

Efter ett 2021 där de flesta var optimister har det blivit en helt annan stämning på marknaden, som påverkats av krig i vår närmiljö, inflation, ränteuppgångar med mera. Ingen kan med säkerhet veta något om framtiden men på Spiltan Invest står vi väl rustade – oavsett vad som händer.

Vi märker att förväntningarna hos entreprenörer på företagsvärderingar på senare tid har börjat minska, vilket skapar möjligheter för spännande investeringar på sikt. Som långsiktiga investerare kan vi dra nytta av ett kärvare investeringsklimat.

Spiltans portfölj är bred, väldiversifierad och har också ett fokus på ett spännande tillväxtbolag – Paradox Interactive. Inom de fyra sektorer där vi investerar har jag följande observationer:

Tech

Vårt största innehav Paradox Interactive har under första halvåret klarat sig bättre än de flesta andra börsaktier, med ungefär samma kursnivå idag som den 31 december 2021. Orsakerna är en bra kvartalsrapport för Q1, släpp av spelexpansioner samt flera strukturaffärer i dataspelsbranschen.

Bland våra onoterade techbolag har Collaboration Art, som konsoliderar marknaden för performance marketing (annonsering via sök och sociala medier samt sökordsoptimering), den senaste veckan gjort ett förvärv i Norge. Performance marketing är det snabbast växande området inom digital marknadsföring och Collaboration Art har siktet inställt på att växa på de viktigaste marknaderna i Europa.

Finans

Precis som vid tidigare börsnedgångar minskar inflödet av kapital för Spiltan Fonder, även om utflöden har varit begränsade. Det förvaltade kapitalet minskar när aktierna i fonder går ner i värde, vilket i sin tur påverkar fondbolagets intäkter.

Inom pensionsområdet kan vi å andra sidan glädjas över ny lagstiftning om utökad flytträtt som gynnar vårt portföljbolag Svenska Fribrevsbolaget, vilket vi skrev om i Sparrebellen nr 145: ”Ny lag kan ge dig högre pension”.

Fastigheter

Ränteuppgången har orsakat stora kursnedgångar för börsens fastighetsbolag, något som även drabbat vårt innehav i KlaraBo. Kursen har gått ned med nästan 58% i år trots att inget egentligen har hänt i bolagets verksamhet. Naturligtvis försämras förutsättningarna när kostnaden för lån ökar, men på sikt ökar ju också hyrorna i takt med inflationen (även om det sker med eftersläpning).

KlaraBo har en stor kassa sedan noteringen förra året och har nu börjat köpa tillbaka egna aktier. I juni köpte bolaget dessutom 37 hyreslägenheter som kompletterar beståndet i Västervik.

Industri

Inom industrisektorn har vi fått ett nytt spännande portföljbolag: förvärvsbolaget Hyttbäcken Invest. Denna typ av investering ger oss exponering mot lönsamma, entreprenörsledda bolag som annars är för små för oss att investera i på egen hand. Hyttbäcken är en nischad industrigrupp som drivs av ett gäng kunniga industrialister med bakgrund från SecoTools, Sandvik och Beijerinvest. Vi har investerat 25 miljoner kr via en nyemission om 52 miljoner kr, där bland annat även grundare och entreprenörer från förvärvade bolag har deltagit.

Folkbildning

Under första halvåret har vår folkbildningsinsats kommit i gång. Det kan låta enkelt att börja spara för att få ökad ekonomisk trygghet och frihet, men privatekonomi är något som känns läskigt och svårt för många. Genom att bland annat dela ut min bok Så här blir du miljonär i hängmattan, vill vi inspirera fler att få en bättre ekonomi. Alla svenska gymnasielärare har nu möjlighet att beställa gratis klassuppsättningar av boken och tillhörande digitalt lärarmaterial till sina elever. Ett antal bokhandlare delar också ut boken och hela 280 av Spiltans aktieägare har bestämt sig för att ha ett Spiltanparty med böcker och information om sparande och Spiltan Invest. Jag hoppas att denna satsning sprider kunskap – och leder till ett mer jämlikt ägande av aktier och fonder i Sverige på sikt.

Köp aktier och böcker när det är rea

Min krönika, Sparrebell nr 144: ”När det är rea brukar man köpa böcker och aktier” ger perspektiv till dem som känner sig oroliga när börsen skakar. Varje börsnedgång ger möjligheter för den långsiktige aktiespararen och börsen kommer alltid tillbaka även om vi inte vet hur lång tid det tar. På Spiltan Invest har vi agerat enligt samma princip och successivt ökat exponeringen i spännande börsbolag och nya onoterade bolag.

När tidningen Börsveckan gjorde sin årliga genomgång av alla investmentbolag ansåg de att ”för den som trots allt gillar Paradox är Spiltan fortsatt ett bra köp”. Sedan förra årets genomgång är Spiltan Invest det enda investmentbolaget som har gått plus (+16%), att jämföra med övriga analyserade investmentbolag som i snitt backat med 26% (under samma period har Stockholmsbörsens index, OMXGI, totalt gått ned med 16%). Spiltanaktien har också haft högst totalavkastning (+216%) de senaste fem åren i Börsveckans jämförelse av 14 svenska investmentbolag.

Även om historisk avkastning inte säger något om den framtida avkastningen har vi på Spiltan Invest tillförsikt om den fortsatta utvecklingen.

Per H Börjesson
Vd Spiltan Invest