Spiltan Invests delårsrapport, 1 januari-30 september 2022

Pressmeddelanden Regulatoriskt
  • Avkastningen på substansvärdet för perioden uppgick till -7,13 procent medan SIX RX avkastade -30,5 procent.
  • Substansvärdet per aktie per den 30 september uppgick till 241 kronor att jämföra med 261 kronor vid årsskiftet.
  • Avkastningen för det tredje kvartalet var -0,5 procent och SIX RX -3,6 procent.

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 september 2022 finns i bifogad PDF.

Livesänd presentation av rapporten
Delårsrapporten presenteras av vd Per H Börjesson och vice vd Göran Pallmar måndag 24 oktober 18.00 via en livestream på Spiltans Youtube-kanal. Skicka gärna in dina frågor i förväg genom att mejla till spiltan@spiltan.se eller ställ dem direkt i livechatten på Youtube under tiden som sändningen pågår. Det går även att se sändningen i efterhand.

Vd har ordet: “Som långsiktiga ägare kan vi dra nytta av en kärvare marknad”
Hög inflation, höjda räntor, högre elpriser och krig i vårt närområde - det finns mycket att oroa sig för. Spiltan Invest är ändå optimistiska och tror att marknaden i dag underskattar effekter av hur alla svenskar och resten av världen anpassar sig. Nu när det blivit svårare att få tag på riskkapital och sänkta värderingar bedömmer vi också att det kommer att dyka upp många spännande möjligheter under de närmaste åren, även bland tillväxtbolag.

Onoterade bolag
I juli gick Spiltan Invest in i Carbomax och köpte 38 % av aktierna. Tillsammans med grundaren och ledningsgruppen kommer Spiltan nu att utveckla bolaget när biokol och metallegeringar blir en tillväxtbransch och gjuterier ökar tillverkningen i Sverige. Bolaget beräknas i år omsätta ca 1,8 miljarder och göra en vinst på 150 miljoner kronor. På Spiltan hoppas vi att kunna göra fler liknande förvärv av etablerade bolag som Carbomax.

Noterade bolag
Spiltan Invests största innehav Paradox Interactive har haft två rekordkvartal, det finns 1,4 miljarder kronor i kapitaliserad spelutveckling i balansräkningen och under oktober släpps det nya spelet Victoria III. Under tredje kvartalet har vi ökat innehaven i våra noterade bolag, då många bolags aktiekurser successivt har blivit lägre. Ett nytt innehav under hösten är Alleima, en avknoppning från Sandvik. I början av augusti accepterade vi uppköpserbjudandet på Slitevind, vilket ökade kassan med cirka 100 miljoner kronor. Ett börsbolag som fått kraftigt minskad börskurs är KlaraBo där vi är största ägare med ca 11% av aktierna. Det har inte hänt så mycket i bolaget och det finns inga vakanser i hyresrätterna, men marknaden är orolig för det höjda ränteläget.

Nyanställningar
Vår organisation växer och utvecklas. Vi har anställt Björn Lindberg som ny investment manager och söker också två juniora associates som skall förstärka investeringsteamet. Vi söker även en ny kommunikations- och PR-ansvarig.

Substansvärdet och handel
Även om Spiltanaktien under 2022 gått ned med 44% har substansen bara gått ned med 8%. I Sparrebellen nr 146: “Berkshire Hathaway, Spiltan Invest och de flesta andra aktier går ibland ner med 50% framgår att de flesta bolag faktiskt gått ner med 50 % eller mer flera gånger, men ändå blivit fantastiska placeringar på lång sikt.

Börsen är framåtblickande
År 2022 verkar bli ett riktigt dåligt börsår men det räcker med några få positiva signaler om framtiden för att den framåtblickande börsen snabbt ska bli mycket mer positiv. På Spiltan är vi säkra på att på lång sikt blir man en vinnare genom att vara exponerad mot spännande noterade och onoterade bolag av den typ som finns i Spiltans portfölj.