Spiltan Invests delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2022

Pressmeddelanden Regulatoriskt
  • Avkastningen på substansvärdet för perioden uppgick till -2 procent medan SIX RX avkastade -14 procent.
  • Substansvärdet per aktie uppgick till 256 kronor att jämföra med 261 kronor vid årsskiftet.
  • Resultatet uppgick till -171 Mkr (-879) och per aktie till -5,50 kronor (-28,32).
  • Soliditeten uppgick till 99 procent.

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 31 mars 2022 finns i bifogad PDF.

Livesänd presentation av rapporten
Delårsrapporten presenteras av vd Per H Börjesson och CFO Kent Söderström via en livestream på Spiltans YouTube-kanal. Där kommer det att finnas möjlighet att få svar på frågor kring rapporten och Spiltans verksamhet via livechat under tiden som sändningen pågår. Det går även att se sändningen i efterhand.

Vd har ordet: Ändrade förutsättningar i omvärlden

Efter två år av börsuppgångar och stark tillväxt bland majoriteten av våra portföljbolag har kriget i Ukraina ändrat förutsättningarna i omvärlden. De långsiktiga effekterna är för närvarande svåra att överblicka. Det finns många hotbilder med inflation, ränteuppgångar, komponentbrister och energipriser. Så här långt har effekterna på Spiltan Invest varit begränsade men givetvis kommer vi och våra portföljbolag att påverkas av konjunkturen och hur den utvecklas på sikt.

Onoterade bolag
Under det första kvartalet har vårt fokus legat på att utveckla de nya portföljbolagen som vi investerade i under 2021. Följaktligen har inga nya investeringar genomförts under årets första kvartal. Samtidigt har vi fortsatt att föra dialoger med spännande entreprenörer och utvärderat nya tillväxtbolag. Vi märker att vår dokumenterade långsiktighet ger oss exklusivitet i många diskussioner och förhandlingar.

Noterade bolag
I den allmänna börsnedgången har vi gjort ett antal mindre placeringar i existerande innehav. Vi har flaggat för att vi nu äger över 10% av kapitalet i fastighetsbolaget Amhult 2, som är noterat på Spotlight och som Spiltan varit ägare i under många år. Vi har också informerat om att vi har köpt 5% av aktierna i försäkringsbolaget Solid, som är ett nytt innehav i vår portfölj och är noterat på Nasdaq Small Cap.

Nyanställningar
Vår organisation växer och utvecklas. På vår kommunikationsavdelning har vi nyanställt Helena Svensson som skall arbeta med att inspirera svenska folket kring sparande och utbildning i privatekonomi, bland annat genom att dela ut böcker och utveckla hemsidan sparklubben.se. Du kan läsa mer om Spiltan Invests folkbildningssatsning i vår årsredovisning för 2021 på sidorna 40–43. Vår administration har också förstärkts med redovisningsekonomen Johanna Bäckström, som bland annat kommer att arbeta med Spiltan Invests koncernredovisning.

Substansvärdet och handel
Substansvärdet har minskat med 2% under årets första kvartal, vilket till stor del beror på den allmänna börsnedgången. Bland de onoterade innehaven har vi endast ökat värdet på P&E Samhällsfastigheter efter att ha fått nya värderingar på fastigheterna i bolaget.

Konceptet med handel en dag iveckan på NGM PepMarket har fungerat utmärkt, med god likviditet i aktien varje tisdag. Under perioden har kursen minskat från 345 till 267 kronor.

Livestreams
Då vi har beslutat att ha en årsstämma utan fysiskt deltagande kommer vi att genomföra två livestreams under våren, där aktieägare har möjlighet att ställa frågor till oss på Spiltan via chattfunktionen på Youtube. Den ena genomförs den 22 april kl 12.00 i samband med släppet av denna kvartalsrapport och den andra sänds den 19 maj kl 12.00. Båda sändningarna kan ses via vår Youtube-kanal och finns tillgängliga även i efterhand.

Börsen går upp, ned eller lika – på kort sikt
När vår omvärld är osäker är det svårt att förutspå vad som kommer att hända på kort sikt. Börsen kan gå upp, ned eller stå och stampa i sidled. På lång sikt är jag dock övertygad om att man är en vinnare om man är exponerad mot aktiemarknaden – och att Spiltan Invest kommer att vara en bra placering också i fortsättningen. Vi kommer att fortsätta utveckla vår organisation och genomföra nya investeringar när möjligheter dyker upp.