Spiltan Invests substansvärde per 2022-04-29

Pressmeddelanden Regulatoriskt

Substansvärdet i Spiltan Invest beräknades till 244,99 kronor per aktie.

Avkastningen på substansvärdet hittills under året uppgick till -7,5 procent. Under samma period, avkastade SIX RX, som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, -17 procent. Förändringen i substansvärdet beror på börsutvecklingen den senaste tiden och kursnedgångar i flera av våra noterade innehav.

Spiltan Invest fokuserar på sektorerna tech, finans, fastigheter och industri. Största innehavet är gamingbolaget Paradox Interactive. Varje kronas förändring av Paradoxkursen ger en förändring på 0,58 kronor på Spiltans substansvärde.

Mer information om substansvärdets fördelning och vilka bolag som ingår i investmentbolagets portfölj finns i den bifogade substansrapporten.

Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Senaste stängningskurs för Spiltanaktien var 254 kronor per den 26 april 2022.

Livestream den 19 maj kl 12.00 – Portföljbolagsspecial

Den 19 maj kl 12.00, går vd Per H Börjesson och vice vd Göran Pallmar igenom ett urval av Spiltan Invests portföljbolag och svarar på tittarnas frågor. Livestreamen sänds via Spiltans Youtube-kanal och kan även ses i efterhand: https://bit.ly/3KuG4Qd

Skicka in dina frågor till spiltan@spiltan.se så försöker vi svara på så många som möjligt. Du kommer också att kunna ställa frågor i chatten på Youtube under tiden som sändningen pågår.