Spiltan Invests substansvärde per 2022-05-31

Pressmeddelanden Regulatoriskt

Substansvärdet i Spiltan Invest ökar och beräknades till 250,92 kronor per aktie.

Avkastningen på substansvärdet hittills under året uppgick till -4,9 procent. Under samma period, avkastade SIX RX, som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, -18,25 procent. Förändringen i substansvärdet beror till största delen på kursuppgången i Spiltan Invest största innehav – gamingbolaget Paradox Interactive.

Spiltan Invest fokuserar på sektorerna tech, finans, fastigheter och industri. Mer information om substansvärdets fördelning och vilka bolag som ingår i investmentbolagets portfölj finns i den bifogade substansrapporten.

Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Senaste stängningskurs för Spiltanaktien var 238,50 kronor per den 31 maj 2022.