Spiltan Invests substansvärde per 2022-07-29

Pressmeddelanden Regulatoriskt

Substansvärdet i Spiltan Invest beräknades till 249,21 kronor per aktie.

Avkastningen på substansvärdet hittills under året uppgick till -5,25 procent. Under samma period, avkastade SIX RX, som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, -19,18 procent.

Spiltan Invest fokuserar på sektorerna tech, finans, fastigheter och industri. Mer information om substansvärdets fördelning och vilka bolag som ingår i investmentbolagets portfölj finns i den bifogade substansrapporten.

Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Senaste stängningskurs för Spiltanaktien var 235,50 kronor per den 26 juli 2022.